2010.g. decembris - Talavijas 110 gadu jubileja


13.dec. C!V!K! un C!Sp!K! 19.00 K!Dz!


14. dec. Svētku akts 19.00 LU Lielajā aulā.


15. dec. Korporāciju kopējais gājiens uz operu Verters,

sākums 19.00.
Biļetes pie com! Kalvja Ķikuta. kalvis.kikuts@gmail.com


17. dec. Balle RLB. Sākums 19.30, polonēze 20.00.


18. dec. Komeršs 18.00 viesnīcā Rīga.


       


Fil! Dr. habil. phys., Elmārs Blūms, Tal. LZA 2005.g. laureāts          Latvijas Zinātņu akadēmijā rudens pilnsapulcē, 2005.g. 24. novembrī, akadēmiķim Elmāram Blūmam pasniedza Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu par lieliem sasniegumiem magnētisko šķīdumu izpētē un magnētisko šķidrumu fizikas virziena iedibināšanu un attīstīšanu Latvijā. Lielā medaļa ir augstākais apbalvojums, ko Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem. Līdz šim Lielo medaļu ir saņēmusi tikai 25 zinātnieki. Bez šīs izcilās balvas, savas zinātniskās karjēras gadu desmitos E. Blūms ir daudzu citu nozīmīgu Latvijas un arzemju apbalvojumu īpašnieks. Viņa zinātniski-organizātoriskā darbība ir bijusi plaša, tāpat kā viņa dalība Latvijas un arzemju profesionālās institūcijās . E. Blūmam ir publicēti pāri par 260 zinātniski darbi, tostarp 5 monogrāfijas (Latvijā un starptautiskās izdevniecībās), 1 plaša satura rokasgrāmata (starptautisks projekts), 2 populāri-zinātniskas grāmatas, 5 rediģēti izdevumi, 5 izgudrojumi, ap 160 pārskati un raksti starptautiski atzītos žurnālos. Viņs ir bijis vadītājs 11 doktorantu promōcijas darbiem.
          Magnētiskajiem šķidrumiem piemīt plašas praktiskās pielietošanas iespējas. Sākotnēji tos izmantoja specifiskās ierīcēs, piemēram, hermetizācijas vajadzībām kosmosā un vakuuma technoloģijā, bet pamazām, pateicoties koloīdu tehnoloģijas attīstībai un pazeminoties to ražošanas izmaksām, magnētiskos šķidrumus sāk lietot arī plaša patēriņa ierīcēs, un tie darbojas gandrīz tāpat kā parastie magnēti. Pateicoties to šķidrajam sastāvam un no tā izrietošajām priekšrocībām, šiem škīdrumiem var būt daudz dažādi pielietojumi. Piemēram, datoros tas tiek izmantots cietajos atmiņas diskos par blīvi, kas neļauj nokļūt uz diska netīrumiem. Magnētiskais šķīdums tiek izmantots arī jaudīgās audio sistēmās, lai pasargātu techniku no pārkaršanas un uzlabotu skaņu. Tas ir ļoti neatsverams rokgrupu un brīvdabas pasākumu apskaņošanai, kā arī automašīnu audio iekārtām. T Magnētiskos šķīdumus sāk izmantot arī medicīnā, piemēram, lai lokalizētu zāļu iedarbību. Tas var palīdzēt vēža ārstēšanā, kad nepieciešams iznīcināt tikai daļu šūnu un svarīgi, lai ar kaitīgajām vielām netiktu traumēti pārējie audi.
          Magnētiskā šķīduma siltumfizikā Latvija ir viena no pionieriem, jo strādā šīs jomas izpētē un attīstībā jau kopš šīs fizikas nozares pašiem pirmsākumiem. Arī tagad mūsu zinātnieki veic pasaulē ievērojamus pētījumus saistībā ar magnētisko šķīdumu īpašībām un to izmantošanu. Latvija ir arī viena no nedaudzajām valstīm, kur magnētisko šķīdumu prot izgatavot. No Baltijas valstīm Latvija ir vienīgā, kur šādu šķīdumu prot arī sintezēt, ko Eiropā to dara tikai lielākajās valstīs. Latvijas Universitātes Fizikas institūts ne tikai ražo magnētisko šķīdumu, bet veic arī tā īpašību izpēti un meklē citus objektus, kur šo šķīdumu varētu izmantot.
          E.Blūms dzimis skolotāju ģimenē Liepājā, savu pamatizglītību iegūstot Kurzemē. Aizputē 1954.g. viņš absolvē pat no divām skolām: vidusskolas un mūzikas skolas klavieru klases. Tādējādi līdz ar profesionālo darbību visu viņa mūžu ir arī pavadījusi aizraušanās ar mūziku, galvenokārt ar vīru koŗu dziedāšanu: LU vīru korī (1954 -1958), VK Tēvzeme (1957-1990) un, kopš 1990. g., atjaunotā P!K! Vīru korī. E.Blūms 1959.g. ar izcilību beidz LU Fizikas un matemātikas fakultāti un turpina savu izglītību augstākiem grādiem. Fil! E.Blūmu uzņem Talavijā 1990.gadā, kur ir ilgadīgi apzinīgi pildījis amatus.

fil! Eižens Streips, Tal!


Jānis Apeinis - Talavijas P.Saksa fonda laureātsBARITONS JĀNIS APEINIS SAKSA BALVAS LAUREĀTS TALAVIJAS 105. PASTĀVĒŠANAS JUBILEJAS GADĀ

          2005. g. 13. decembŗa vakarā, pirms G.F Hendeļa operas „Akīds un Galateja”izrādes, tieši uz Latvijas Nacionālās operas skatuves Talavijas seniors Ingmars Kibermanis un viceseniors Andris Rigerts kopīgi apbalvoja LNO solistu Jāni Apeini ar jaunākās dziedoņu paaudzes iekāroto Prof. Paula Saksa Atzinības balvu. Laureāts ir divpadsmitais LNO dziedonis pēc kārtas, kam Talavijas konvents ir piešķīris šo atzinības diplomu, kam līdzi arī nāk $1000 prēmija. Saksa Atzinības balva tika izveidota Talavijas 95. jubilejas gadā, taisni pirms desmit gadiem, lai ik gadu godinātu un atbalstītu talaviešu atzītus talantā daudzsološākos, gados jaunākus Operas solistus. Šo balvu gadiem ilgi ar ziedojumiem Prof. Saksa Piemiņas fondam, no kuŗa līdzekļiem tiek piešķirtas premijas, ir arī atbalstījusi P.Saksa meita, Dr. Ilze Saksa Lange-Meckler.
          Jānis Apeinis ir sevi spoži parādījis neilgās solista karjēras laikā. Trīsdesmit gadu vecais laureāts 2002.g. ir absolvējis Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas vokālo nodaļu un 2004. turpat maģistrantūru. Dziedonis ir papildinājies meisterklasēs pie Rašeles Šulovas (1999), Aksela Bauni (2002) un Rolando Panerai (2002). Viņš ir a/s Staburadze stipendiāts Jāzepa Vītola 3. Starptautiskā vokālistu konkursā 1999.g., SIA Enrio un Jaunrades fonda stipendiāts 2003.g., un Jāzepa Vītola 3. Starptautisko vokālistu konkursa laureāts 2004. g., debitējot LNO 2003. gadā. Jānis Apeinis vienlīdzigi labi spēj iejusties uz izdziedāt gan Apša lomu J.Lūsena „Putnu operā, gan kņaza Jelečka lomu P.Čaikovska „Pīķa dāmā”, gan Marsela vai Šonāra lomā Dž. Pučīnī „Bohēmā”, vēl nedēļu pirms godināšanas debitējot tituļlomā Mocarta „Don Žuanā.
          Kopš 1996 .gada, kad Operas baletēžas zālē tika atklāts Paula Saksa cilnis, jau desmito gadu pēc kārtas Talavijas iniciātīvā Latvijas studentu un studenšu korporāciju locekļi ar ģimenēm ir pulcējušies izpārdotā Baltā namā uz izmeklētām izrādēm. Par to liela pateicība pienākās Andrim Rigertam, kas visus šos gadus ciešā sadarbībā ar Operas valdi ir organizējis un publicējis šīs izrādes akadēmiskai saimei.
          Talaviju 25 studenti dibināja Rīgā 1900. gada 14. decembrī, to vidū Pauls Sakss, kurš ir atstājis nenovērtējamu mantojumu Latvijas kultūrā, pats būdam ilggadējs Operas solists un vokālais pedagogs. Neizmirstami ir viņa vārdi, atrodami Talavijas 25 gadu albumā: „Kaut dziesma – latviešu sirds skaidra doma – būtu tā, kas mūžam vienotu un uzturētu modru mūsu tautu!” Dziedoņa P.Apeiņa godināšanās un kopējas operas izrādes apmeklēšana ietilpa Talavijas 105 gadu jubilejas svinībās, laikā no 12.-17. decembrim, Rīgā ar sapulcēm, dāmu vakaru un komeršu ar daudz lūgtiem visiem. Jubileja arī tika atzīmēta Toronto, Vašingtonā, DC, Melburnā un citās Rietumzemju pilsētās.
          Talavieši var būt lepni ar savu trejādo sasniegumu 2005. gada decembrī: Saksa Atzinības balvas pasniegšanu jau divpadsmitam dziedonim, izpārdoto Nacionālās operas izrādi, un pacilāti nosvinēto viņu mūža organizācijas 105. jubileju. Prof. Saksa Piemiņas fondu ar ziedojumiem atbalsta kā Talavijas saime tā tautieši, kam rūp jaunu latviešu tautības dziedoņu attīstība. Ziedojumus pieņem Arnis Šrāders, 195 Parkview Road, Riverside, IL 60546, USA. Čeki rakstāmi uz „Talavija”. Ziedojumus ASV var izmantot valsts nodokļu samazināšanai.

fil! Eižens Streips, Tal!