Dibināta: Rīgā, 1900. gada 14. decembrī

Krāsas: balts -zaļš -zelts
Principi: tautība, izglītība, atturība
Devīzes: roku rokā; darbs ceļ vīru

Latviešu studentu korporācija Talavija dibināta 1900. gada 14. decembrī, lai pulcinātu uz draudzības pamatiem latviešu tautības studentus un izkoptu viņos goda prātu un tautisku apziņu.
Talavijas principi ir: tautība, izglītība un atturība un devīzes: roku rokā un darbs ceļ vīru.
Talavijas karoga krāsas ir: balts-zaļš-zelts. Talavieša cepurīte ir tajās pašās krāsās ar baltu virsu un tajā iešūtu zelta septiņstūrainu lietuvēna krustu.
Talavija ir apolitiska organizācija un ar politiku nenodarbojas.

Talavijas devīžu un krāsu izskaidrojums

Tautības princips jeb zelta krāsa:
Tautības princips nosaka, ka talavietim katrā vietā un laikā atklāti jāuzstājas kā savas tautas krietnam un cienīgam pārstāvim, nekad nenoliedzot savu tautību. Sarunā ar līdztautiešiem arvien ir jālieto latviešu valoda un tāpat satiksmē ar cittautiešiem, kas latviski prot.
Izglītības princips jeb zaļā krāsa:
Izglītības princips uzliek par pienākumu, blakus sekmīgai studēšanai, censties papildināt savu izglītību ar vispārējām zināšanām, sekojot zinātnes attīstībai un jaunākiem notikumiem literatūras un mākslas laukā. Lai to sekmētu, noturamas ziniski- literāras sapulces un rīkojamas kopējas teātru izrāžu un citu mākslas sarīkojumu apmeklēšanas.
Atturības princips jeb baltā krāsa:
Atturība nenozīmē pilnīgu atturēšanos no alkohola, bet gan: jo mazāk dzer, jo teicamāki. Atturības princips tāpat uzliek par pienākumu atturēties no visām citām pārmērībām, kas nav izglītota cilvēka cienīgas, bojā garu un miesu vai traucē kārtīgas dzīves norisi.